Οι Αξίες Μας

“Οι αξίες στην εταιρία μας αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα που μας κατευθύνει στο εργασιακό μας περιβάλλον, έτσι έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας στους πελάτες μας”.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Καθώς η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία εφαρμόζουμε με ακρίβεια συστήματα διαχείρισης ποιότητας τηρώντας και εφαρμόζοντας αυστηρές προδιαγραφές όπως έχουν καθοριστεί από τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και την ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.
Όλα τα προϊόντα που συλλέγουμε για να προσφέρουμε στους καταναλωτές μας προέρχονται αποκλειστικά από την Κρητική γη και από τοπικούς παραγωγούς διαφυλάσσοντας έτσι την Ελληνική πρωτογενή παραγωγή προσφέροντας υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Καθημερινά επενδύουμε στην εκπαίδευση των εργαζομένων μας για την επίτευξη ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος και το σεβασμού σε κάθε ένα άτομο ξεχωριστά .διατηρώντας ένα ασφαλές ,δίκαιο και αξιοκρατικό περιβάλλον προσφέροντας καθημερινά δυνατότητες ανάπτυξης για όλους τους εργαζόμενους μας. Μέσα από τη συνεργασία και το σεβασμό εξασφαλίζουμε εδώ και χρόνια την επιτυχία, την πρόοδο και την εξέλιξη της εταιρίας μας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καθώς η ανάπτυξη της οικονομίας σχετίζεται άμεσα με τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος φροντίζουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και φροντίζουμε να είμαστε αντάξιοι αυτής της υποχρέωσης.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΓΝΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τα προϊόντα μας όλα τα χρόνια της λειτουργιάς μας προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς με στόχο να διασφαλίζουμε την ποιότητα και την αυθεντικότητα τους.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Κύριο μέλημα μας είναι η διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς αλλά και τους πελάτες μας διατηρώντας στο έπακρο την αξιοπιστία μας.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Δέσμευση μας είναι να προσφέρουμε στους καταναλωτές μας προϊόντα ανώτερης ποιότητας.