Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική ευθύνη

Η εταιρεία από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της έως και σήμερα ακολουθεί πιστά μια πορεία σεβόμενη την κοινωνία και το περιβάλλον και έτσι όλα αυτά τα χρόνια η κοινωνική μας ευθύνη έχει αναδειχθεί σε κοινωνική επιταγή. Σαν αποτέλεσμα προσδίδουμε αφοσίωση στην γη της Κρήτης και στους καρπούς της και διακινούμε φρέσκα προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται για την υψηλή τους ποιότητα. Τα προϊόντα αυτά καλλιεργούνται και παράγονται με τον καλύτερο δυνατόν φυσικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η θρεπτική τους αξία και να μην αλλοιώνεται η φρεσκάδα και η γεύση τους.

Η άρρηκτη σχέση μεταξύ κοινωνίας και περιβάλλοντος, η ασφάλεια, καθώς επίσης και η περιβαλλοντική συνείδηση αποτελούν για εμάς θεμελιώδεις πυλώνες από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας μας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στόχος μας η προστασία του περιβάλλοντος

Πιο συγκεκριμένα στην εταιρεία μας γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας σχετίζεται άμεσα με την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος.
γι αυτό το λόγο στόχος μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος εξοικονομώντας τους φυσικούς μας πόρους ελαχιστοποιώντας έτσι τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο φυσικό περιβάλλον.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Φροντίζουμε έτσι ώστε όλο το νερό που επεξεργαζόμαστε στις δραστηριότητες μας να έχει τη δυνατότητα να επιστραφεί στο φυσικό περιβάλλον χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη γεωργία.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στηρίζουμε εμπράκτως την προστασία του περιβάλλοντος στοχεύοντας στον περιορισμό του χαρτιού. έτσι το άχρηστο χαρτί περισυλλέγεται εβδομαδιαία με σκοπό την ανακύκλωση. ακόμα επενδύουμε σε ηλεκτρονικά συστήματα αξιοποιώντας στο μέγιστο την ηλεκτρονική επικοινωνία ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο το χάρτινο αρχείο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αποτελεί πολιτική της εταιρίας «ΕΛΕΝΑ Α.Ε.» η ασφάλεια και υγιεινή των αγροτικών προϊόντων που παράγει επεξεργάζεται και διακινεί, με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, από την παραλαβή των πρώτων υλών, την αποθήκευση και τον έλεγχο ποιότητας, μέχρι και την πώληση των τελικών προϊόντων, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και εφαρμόσιμες κανονιστικές διατάξεις.

Αποτελεί δέσμευση της εταιρίας η συνεχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και των αρμόδιων αρχών λαμβάνοντας υπόψη συνεχώς τα νέα επιστημονικά και νομοθετικά δεδομένα. Η Διοίκηση της επιχείρησης διασφαλίζει παράλληλα, την εφαρμογή, τεκμηρίωση και συνεχή τήρηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

Ο κυριότερος παράγοντας για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η κατανόηση της σημαντικότητας του από όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε αυτή. Κατά συνέπεια, κάθε στέλεχος ή εργαζόμενος συμμετέχει αλλά και εκπαιδεύεται διαρκώς στην επίτευξη των στόχου αυτού με τη συμβολή του στην σωστή τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

Στόχος μας η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Είναι τιμή και χαρά μας στην εταιρεία μας να προωθούμε πολυποίκιλες δράσεις σε διαφόρους τομείς της κοινωνικής ζωής και της δημόσιας σφαίρας και να συνεισφέρουμε στον συνάνθρωπο.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Φροντίζουμε να στηρίζουμε το αθλητικό ιδεώδες και το ευ αγωνίζεσθαι γι αυτό το λόγο προωθούμε και υποστηρίζουμε τοπικές ομάδες και αθλητές σε σχολικούς αγώνες ενισχύοντας έτσι το αθλητικό πνεύμα.

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Όλα τα χρόνια της λειτουργιάς μας συνεισφέρουμε προσφέροντας προϊόντα σε διαφορές κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη δίνοντας έμφαση σε οργανισμούς που ασχολούνται κυρίως με παιδία αλλά και με άτομα μεγάλης ηλικίας. επιπλέον στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπωλείο της ευρύτερης περιοχής με στόχο την ενίσχυση οικογενειών της πόλης μας αλλά και διαφορά ιδρύματα της χώρας μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η εταιρία απασχολεί μονίμους και εποχικούς εργαζόμενους από την τοπική περιοχή συμβάλλοντας με αυτό το τρόπο καθοριστικά στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Στην εταιρεία μας συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με τοπικούς πιστοποιημένους παραγωγούς και προμηθευτές έχοντας επιτύχει να διασφαλίσουμε ένα αξιοθαύμαστο δίκτυο που αποτελείται από 300 παραγωγούς των Χανιών. με αυτό το τρόπο είμαστε σίγουροι και εγγυούμαστε ότι προσφέρουμε στους πελάτες μας ότι πιο υγιεινό και αυθεντικό έχει να προσφέρει η Κρητική γη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Έχοντας τη σιγουριά ότι η Κρητική γη παρέχει προϊόντα που συγκαταλέγονται στα καλύτερα του κόσμου καθημερινά στόχος μας είναι να παρέχουμε τα πιο αγνά και φρέσκα προϊόντα του τόπου μας στους καταναλωτές μας χωρίς παρεμβάσεις και κανενός είδους επιβλαβείς επεξεργασίες.
Η σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία μας με ντόπιους παραγωγούς , οι συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι που κάνουμε καθώς επίσης και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζουμε εξασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αποτελεί πολιτική της εταιρίας «ΕΛΕΝΑ Α.Ε.» η ασφάλεια και υγιεινή των αγροτικών προϊόντων που παράγει επεξεργάζεται και διακινεί, με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, από την παραλαβή των πρώτων υλών, την αποθήκευση και τον έλεγχο ποιότητας, μέχρι και την πώληση των τελικών προϊόντων, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και εφαρμόσιμες κανονιστικές διατάξεις.

Αποτελεί δέσμευση της εταιρίας η συνεχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και των αρμόδιων αρχών λαμβάνοντας υπόψη συνεχώς τα νέα επιστημονικά και νομοθετικά δεδομένα. Η Διοίκηση της επιχείρησης διασφαλίζει παράλληλα, την εφαρμογή, τεκμηρίωση και συνεχή τήρηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

Ο κυριότερος παράγοντας για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η κατανόηση της σημαντικότητας του από όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε αυτή. Κατά συνέπεια, κάθε στέλεχος ή εργαζόμενος συμμετέχει αλλά και εκπαιδεύεται διαρκώς στην επίτευξη των στόχου αυτού με τη συμβολή του στην σωστή τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας